Najlepszy przepis na Danie współnych chwil?

Idea programu

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprasza do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki sfinansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym są wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zapraszamy do stołu osoby starsze i samotne. Wspólnie dzielimy się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robimy to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotujemy, jemy i śmiejemy się. Dzięki programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty.

W programie „Danie Wspólnych Chwil” chcemy zachęcać seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest wartością i chcemy ją wzmacniać. Zwracamy również uwagę na kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

„Wartość tego programu to ogrom życzliwości seniorów i podziękowania (…). Ten program to najlepszy lek przeciwstarzeniowy, przeciwdepresyjny i odmładzający. Program Danie Wspólnych Chwil to też niejednokrotnie poprawa warunków żywieniowych, to dodatkowy ciepły posiłek (…)”

mąka

Zasady programu

• edycja I programu (edycja wiosenna w 2023 r.) trwa od marca do lipca 2023 r.

• zapraszamy do udziału w niej 750 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski

• Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, przekazując e-Kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka

• KGW organizują spotkania (min. 3 – każde w odstępie co najmniej 21 dni, maks. 5) dla seniorów z lokalnej społeczności, którzy mogą czuć się samotni

• po spotkaniu KGW przekazują krótkie sprawozdanie Fundacji Biedronki (według wzoru w Regulaminie)

• Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Jak zgłosić się do Programu?

Zgłoszenia do bieżącej edycji programu zostały zamknięte 9.03. Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o nadchodzących rekrutacjach, prosimy zapisać się na listę mailingową.

1. Wasze Koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (ARiMR) lub posiadać status stowarzyszenia (zwykłego/ rejestrowego)

2. Zapoznajcie się z Regulaminem programu

3. Osoba uprawniona do reprezentowania Koła powinna wypełnić Wniosek o udział w programie, dostępny na stronie www.daniewspolnychchwil.pl. Podczas wypełniania wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a. Obowiązujący statut Koła

b. Wypełnione oświadczenie o przystąpieniu do programu według wzoru stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu

c. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie wypełniać osoba inna niż wskazana do reprezentacji Koła wg statutu lub rejestru ARIMR

d. Aktualny odpis z ARIMR, jeśli Koło jest w nim zarejestrowane

4. Poczekajcie na potwierdzenie kwalifikacji do programu. Otrzymacie specjalną wiadomość e-mail.

5. W programie zakładany jest udział maksymalnie 750 Kół Gospodyń Wiejskich.

Bądźcie przygotowani do realizacji minimum trzech spotkań przez okres trwania edycji I Programu (edycja wiosenna od marca do lipca 2023).

FAQ:

Jak długo trwa program?

Program jest realizowany w podziale na edycje. I edycja programu (edycja wiosenna 2023) trwa od marca do lipca. W tym okresie należy zorganizować minimum 3 spotkania, a maksimum 5. Edycja II (edycja jesienna) będzie miała miejsce od sierpnia do grudnia 2023.

Mamy w planach kontynuowanie programu „Danie Wspólnych Chwil” w kolejnych latach.

Na czym polega zadanie KGW?

Zadaniem KGW jest nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i w okresie trwania danej edycji programu zaproszenie ich na wspólne posiłki przygotowane przez Koło. KGW powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy. W razie konieczności zorganizować transport dla uczestników oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.

Ile spotkań dla seniorów jest przewidzianych w czasie programu?

Podczas trwania I edycji programu (edycja wiosenna marzec – lipiec 2023) przewidziane są minimum trzy spotkania z seniorami (przez okres 5 miesięcy). Chętne KGW mogą zrealizować maksymalnie 5 spotkań.

Z kim się kontaktować w związku z programem?

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się telefonicznie (numer 533 336 880) lub mailowo (daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl) z biurem programu.

Jak przystąpić do programu?

Aby przystąpić do programu, należy wypełnić Wniosek. Pamiętajcie o załączeniu niezbędnych dokumentów m.in. statutu oraz oświadczenia o przystąpienia do programu (Załącznik 2 do Regulaminu).

Fundacja przekaże KGW mailowo informację o zakwalifikowaniu bądź nie do programu do 31 marca br.

Co zrobić, jeśli w formularzu zgłoszeniowym zrobimy błędy?

W przypadku gdy wniosek KGW nie został poprawnie wypełniony, zawiera braki bądź nie zawiera wymaganych załączników, Fundacja może wezwać KGW za pośrednictwem e-mail, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie max. 3 dni, pod rygorem odmowy nadania KGW statusu Uczestnika. Uzupełnienie wniosku następuje za pośrednictwem specjalnej platformy IT do obsługi programu dostępnej po zalogowaniu. Instrukcja obsługi Platformy zostanie przesłana w wiadomości e-mail.

Jak dowiemy się, że zostaliśmy zakwalifikowani do programu?

Fundacja poinformuje o zakwalifikowaniu do programu za pośrednictwem wiadomości e-mail do 31.03.2023. Otrzymanie takiej wiadomości jest równoznaczne z formalnym przystąpieniem do programu.

Czy KGW, które uczestniczyło w pilotażowej edycji programu, może dołączyć do kolejnej bez składania wniosku?

Koła uczestniczące w edycji pilotażowej mogą wziąć udział w kolejnej, jednak muszą w tym celu zgłosić się ponownie i złożyć nowy wniosek ze względu na zmiany w Regulaminie programu. W kolejnych edycjach udostępnimy skróconą ścieżkę zgłoszeń dla współpracujących z nami KGW.

Czy same ustalamy datę, miejsce i godzinę spotkań?

Tak, Koła Gospodyń Wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji swoich spotkań z seniorami.

Czy jest jakiś próg wieku dla seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu?

Program przewidziany jest dla seniorów, czyli osób w wieku od 60 r.ż.

Czy seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach?

Tak, seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach. Będzie to najlepszy dowód na to, że program odpowiada na ich potrzeby.

Czy same ustalamy, co gotujemy?

Tak, to Koło Gospodyń Wiejskich ustala jadłospis każdego spotkania.

Jak dostać od Fundacji Biedronki środki na organizację spotkań?

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną zakwalifikowane do programu „Danie Wspólnych Chwil”, otrzymają od Fundacji Biedronki E-kod do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Czy w każdej Biedronce można zapłacić za zakupy e-kodem?

Tak, E-kodami można płacić w dowolnym sklepie Biedronka za produkty spożywcze i wybrane niespożywcze (lista niespożywczych produktów jest załącznikiem do regulaminu). Za środki z E-kodów nie można kupić produktów dla niemowląt, w tym spożywczych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, witamin i suplementów diety, prasy, tekstyliów i artykułów przemysłowych oraz doładowań kart typu prepaid.

Jaka będzie wartość E-kodów?

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do I edycji programu (edycja wiosenna marzec-lipiec 2023) otrzymają jeden E-kod na kwotę 4000 zł do rozdysponowania na potrzeby realizacji minimum 3, a maksimum 5 spotkań. Należy pamiętać, że jest to jednorazowe dofinansowanie i należy je odpowiednio rozdysponować w zależności od potrzeb. Nie trzeba wydawać całej kwoty z E-kodu w ramach danej edycji. Szczegóły w Regulaminie programu.

Czy musimy raportować realizację programu?

Uczestniczące KGW będą musiały przedstawić Fundacji krótkie sprawozdanie z każdego spotkania w ciągu 10 dni od jego realizacji, obejmujące m.in. datę i miejsce realizacji spotkania, menu posiłku oraz liczbę seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu (Załącznik 5 do Regulaminu). Sprawozdanie należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Czy to samo KGW będzie mogło wziąć udział w kolejnych edycjach programu?

Tak.

O edycji pilotażowej

Edycja pilotażowa programu trwała od października 2022 do stycznia 2023. Wzięło w niej udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 320 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

90 Kół Gospodyń Wiejskich

329 spotkań z seniorami

ponad 9000 przygotowanych posiłków osobom starszym

ponad 1000 godzin podarowanych wspólnych chwil

„Największą wartością programu jest uśmiech Seniorów, ich radość oraz szum rozmów w czasie spotkań. Dla jednej z Seniorek posiłek wspólnotowy w październiku był pierwszą od 8 lat sytuacją, kiedy spotkała inne osoby niż te, z którymi mieszka i odwiedzających ją członków rodziny. Program zainicjował spotkania, które z pewnością będziemy kontynuować”

Dodatkowe atrakcje w edycji pilotażowej - konkurs

Podczas pilotażu zorganizowaliśmy konkurs dla KGW – miały one za zadanie promować nasz program, swoje działania dla seniorów i ideę posiłków wspólnotowych.

Oto zwycięzcy:

  • I miejsce, nagroda główna: Koło Gospodyń Wiejskich Dzikowianki w Dzikowie
  • II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu Fregata
  • III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

Nagrodą dla pierwszego miejsca były warsztaty kulinarne w Warszawie prowadzone przez ambasadora programu – Jakuba Kuronia. Dwa pozostałe Koła wzięły udział w transmisji online warsztatów podczas której miały również możliwość gotować wraz z Dzikowiankami.

Ambasador programu

Zapisz się po informacje o następnych edycjach programu

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura programu:

Adres e-mail: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

Numer telefonu: +48 533 336 880

Godziny działania biura: 9:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku