Najlepszy przepis na Danie współnych chwil?

Idea programu

„Danie Wspólnych Chwil” to Program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków

Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym są wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zapraszamy do stołu osoby starsze i samotne. Wspólnie dzielimy się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robimy to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotujemy, jemy i śmiejemy się. Dzięki Programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty.

W Programie „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest wartością i chcemy ją wzmacniać. Zwracamy również uwagę na kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

„Wartość tego Programu to ogrom życzliwości seniorów i podziękowania (…). Ten Program to najlepszy lek przeciwstarzeniowy, przeciwdepresyjny i odmładzający. Program Danie Wspólnych Chwil to też niejednokrotnie poprawa warunków żywieniowych, to dodatkowy ciepły posiłek (…)”

Lista Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w I edycji programu

Kliknij na województwo, by wyświetlić listę KGW

mąka

Zasady programu

• edycja I Programu (edycja wiosenna w 2023 r.) trwa od marca do lipca 2023 r.

• zaprosiliśmy do udziału w niej 750 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski

• Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, przekazując e-Kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka

• KGW organizują spotkania (min. 3 – każde w odstępie co najmniej 21 dni, maks. 5) dla seniorów z lokalnej społeczności, którzy mogą czuć się samotni

• po spotkaniu KGW przekazują krótkie sprawozdanie Fundacji Biedronki (według wzoru w Regulaminie)

• Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Jak zgłosić się do Programu?

Zgłoszenia do bieżącej edycji programu zostały zamknięte 9.03. Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o nadchodzących rekrutacjach, prosimy zapisać się na listę mailingową.

FAQ:

Jak długo trwa Program?

Program jest realizowany w podziale na edycje. I Edycja Programu (edycja wiosenna 2023) trwa od marca do lipca. W tym okresie należy zorganizować minimum 3 spotkania, a maksimum 5. Edycja II (edycja jesienna) będzie miała miejsce od sierpnia do grudnia 2023. Mamy w planach kontynuowanie Programu „Danie Wspólnych Chwil” w kolejnych latach.

Na czym polega zadanie KGW?

Zadaniem KGW jest nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i w okresie trwania danej edycji Programu zaproszenie ich na wspólne posiłki przygotowane przez Koło. KGW powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy oraz w miarę możliwości zorganizować transport dla uczestników.

Ile spotkań dla seniorów jest przewidzianych w czasie Programu?

Podczas trwania I edycji Programu (edycja wiosenna, marzec – lipiec 2023) przewidziane są minimum trzy, maksymalnie pięć spotkań z seniorami (przez okres 5 miesięcy).

Z kim się kontaktować w związku z Programem?

W celu uzyskania informacji na temat Programu należy kontaktować się telefonicznie (numer 533336880) lub mailowo (daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl) z Biurem Programu.

Zakończyliśmy rekrutację do I edycji Programu (edycji wiosennej 2023).

Kiedy można się zgłosić do następnej edycji Programu?

KGW zainteresowane udziałem w II edycji programu (sierpień - grudzień 2023) mogą zostawić swoje dane kontaktowe w formularzu i otrzymają informacje natychmiast po rozpoczęciu naboru do kolejnej edycji.

Ile Kół Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w Programie?

Do I edycji Programu (wiosenna edycja marzec - lipiec 2023) zostało zakwalifikowanych 750 Kół Gospodyń Wiejskich. W przyszłych edycjach liczba ta może wzrosnąć.

Co decyduje o zakwalifikowaniu się do Programu?

O przyjęciu do I edycji Programu decyduje kolejność, prawidłowość i terminowość dokonanego zgłoszenia. Fundacja bierze też pod uwagę ocenę dotychczasowej współpracy z KGW w poprzednich edycjach Programu m.in. terminowe wypełnianie zobowiązań wynikających z Regulaminu.

Czy założenie konta na dedykowanej platformie jest konieczne?

Tak, założenie konta na platformie jest obowiązkowe dla każdego KGW zakwalifikowanego do udziału w Programie. Poprzez platformę, KGW zgłasza terminy swoich spotkań, składa sprawozdania oraz rozlicza finalną kwotę wydaną z otrzymanego E-kodu.

Jak zalogować się na swoje konto, na platformie?

Aby zalogować się do dedykowanej platformy, należy wcisnąć przycisk „Zaloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony, a następnie wpisać e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu oraz ustalone przy rejestracji hasło.

Czy same ustalamy datę, miejsce i godzinę spotkań?

Tak, Koła Gospodyń Wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji swoich spotkań z seniorami.

Czy musimy zgłaszać spotkanie przed jego realizacją?

Tak, na dedykowanej platformie należy wpisać z wyprzedzeniem minimum jednego dnia, datę planowanego spotkania.

Czy jest jakiś próg wieku dla seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu?

Program przewidziany jest dla seniorów, czyli osób w wieku od 60 r.ż.

Czy seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach?

Tak, seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach. Będzie to najlepszy dowód na to, że Program odpowiada na ich potrzeby.

Czy same ustalamy, co gotujemy?

Tak, to Koło Gospodyń Wiejskich ustala jadłospis każdego spotkania.

Czy w spotkaniu może brać udział lokalna społeczność, poniżej 60 roku życia?

W przypadku obecności innych osób na spotkaniu, KGW musi pokryć koszty posiłków tych osób z innych źródeł. Fundacja przeznacza E-kod na posiłki przygotowywane w ramach spotkań tylko dla seniorów, ich opiekunów oraz członków Koła Gospodyń Wiejskich (ich liczba musi być mniejsza niż liczba seniorów).

Co stanie się w sytuacji, kiedy wielu seniorów nie przyjdzie na spotkanie, mimo że wcześniej zadeklarowali obecność?

Jeśli zostaną dodatkowe porcje posiłków, należy je rozdać biorącym udział w danym spotkaniu seniorom, aby mogli zabrać przygotowany posiłek do domu. Można też dostarczyć do domu posiłek samotnym osobom starszym, które z przyczyn niezależnych nie wzięły w nim udziału.

Po co zgody na rozpowszechnianie wizerunku? Czy trzeba je wypełniać na każdym spotkaniu z seniorami?

Zachęcamy do przesyłania zdjęć z Waszych spotkań z seniorami na adres Biura Programu (daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl) lub udostępniania ich za pomocą Facebooka z oznaczeniem naszego profilu.

Publikacja i wysyłanie do nas zdjęć ze spotkań wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 4 do Regulaminu) seniorów obecnych na zdjęciach, a także członkiń KGW. Jeśli chcecie podzielić się z nami zdjęciami ze spotkania, takie zgody są konieczne. Pozwolą nam także opublikować nadesłane zdjęcia np. na profilu Fundacji na Facebooku.

Czy organizowane w ramach Programu spotkania należy zgłaszać do sanepidu?

Przygotowywanie posiłków jest traktowane przez Inspekcje Sanitarne jako działalność, którą muszą mieć pod swoją opieką/kontrolą. Przed pierwszym spotkaniem z seniorami, należy nawiązać kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną (z sekcją żywienia) i uzyskać:

• wpis Waszej działalności do rejestru, jeśli przygotowujecie posiłki w swoich domowych kuchniach,
• zatwierdzenie Waszej działalności, jeśli przygotowujecie posiłki w remizach/domach kultury/innych wynajmowanych pomieszczeniach.

Przy kontakcie z Inspekcją Sanitarną powinniście być pokierowani, jak to dokładnie zrobić. Jeśli uzyskaliście wpis do rejestru/zatwierdzenie działalności już wcześniej i obejmuje ono przygotowywanie posiłków – nie musicie tego ponownie robić.

Jak dostać od Fundacji Biedronki środki na organizację spotkań?

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do Programu „Danie Wspólnych Chwil”, otrzymały od Fundacji Biedronki E-kod do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Czy w każdej Biedronce można zapłacić za zakupy E-kodem?

Tak, E-kodami można płacić w dowolnym sklepie Biedronka za produkty spożywcze i wybrane niespożywcze (Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu). Za środki z E-kodów nie można kupić produktów dla niemowląt, w tym spożywczych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, witamin i suplementów diety, prasy, tekstyliów i artykułów przemysłowych oraz doładowań kart typu prepaid.

Jaka będzie wartość E-kodów?

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do I edycji Programu (edycja wiosenna marzec-lipiec 2023) otrzymają jeden E-kod na kwotę 4000 zł do rozdysponowania na potrzeby realizacji minimum 3, a maksimum 5 spotkań. Należy pamiętać, że jest to jednorazowe dofinansowanie i należy je odpowiednio rozdysponować w zależności od potrzeb. Szczegóły w Regulaminie Programu.

Czy trzeba zachowywać paragony oraz faktury z NIP-em Koła Gospodyń Wiejskich z zakupów realizowanych na spotkania w ramach programu?

Tak, Wasze zakupy muszą być udokumentowane za pomocą faktury i zgodnie z przepisami przechowywane na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego lub Fundacji.

Przypominamy, iż zakupy z wykorzystaniem E-kodu muszą być potwierdzone:

Fakturą VAT (z pełnymi danymi KGW) - gdy wartość zakupów wynosi powyżej kwoty 450 zł
Paragonem z NIP Koła (faktura uproszczona) – dla zakupów o wartości do 450 zł

Czy wszystkie środki z otrzymanego E-kodu muszą zostać wydane?

Nie, E-kodu nie trzeba wykorzystywać w całości – pozostała na nim kwota trafi z powrotem do puli Programu i będzie wykorzystana do kolejnych edycji. Na pewno się nie zmarnuje! Chodzi o to, abyśmy nie przygotowywali więcej posiłków niż seniorzy będą w stanie zjeść i co spowodowałoby marnowanie żywności.

Jak rozliczyć się z otrzymanego od Fundacji E-kodu?

Po otrzymaniu E-kodu należy jak najszybciej, nie później niż przed upływem 72 h, wysłać mail zwrotny o treści „w imieniu Koła……………… potwierdzam otrzymanie E-kodu” z adresu e-mail, na który go otrzymaliście.

Konieczne będzie też potwierdzenie ostatecznej, wydanej na spotkania kwoty w terminie max. 7 dni od zakończenia danej edycji Programu (podsumowanie kwoty wszystkich zakupów z użyciem E-kodu). Takie potwierdzenie musi zostać złożone za pośrednictwem dedykowanej platformy w zakładce „Oświadczenie o darowiźnie”.

Co jeśli podczas płatności E-kodem wyskoczył błąd i nie mogliśmy zapłacić za zakupy?

Przed zakupami, KGW powinno zapoznać się z listą produktów niespożywczych, których zakup może być zrealizowany z wykorzystaniem E-kodu (Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu). W przypadku zeskanowania produktów spoza tej listy, nie będzie możliwości opłacenia zakupów za pomocą E-kodu.

Warto upewnić się też czy otrzymany E-kod jest wpisywany poprawnie i stanowi 13-cyfrowy ciąg numeryczny. W razie problemów, prosimy o kontakt z Biurem Programu. Nie płaćcie za zakupy produktów koniecznych do organizacji spotkań w naszym programie ze środków prywatnych!

Czy musimy raportować realizację Programu?

KGW, uczestniczące w Programie, muszą przedstawić Fundacji krótkie sprawozdanie z każdego spotkania w ciągu 10 dni od jego realizacji. Sprawozdanie należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Jak można wejść na platformę do raportowania spotkań?

Platforma znajduje się pod adresem kgw.daniewspolnychchwil.pl i mają do niej dostęp wszystkie Koła uczestniczące w danej edycji. Służy do zgłaszania terminów spotkań, składania sprawozdań po każdym spotkaniu oraz złożenia oświadczenia o finalnej kwocie darowizny. Pełne instrukcje dotyczące obsługi platformy zostały przesłane w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie KGW do edycji.

Czy to samo KGW będzie mogło wziąć udział w kolejnych edycjach Programu?

Tak, pod warunkiem pozytywnej oceny współpracy, w tym wywiązywania się z obowiązków raportowania.

Czy można zrezygnować z Programu?

Tak, można zrezygnować z uczestnictwa w Programie, wysyłając na adres e-mail Biura Programu oświadczenie o rezygnacji (załącznik nr 3 do Regulaminu). W terminie 14 dni od złożenia rezygnacji należy rozliczyć się z przekazanego E-kodu oraz zwrócić niewykorzystane środki. Więcej informacji w Regulaminie Programu.

O edycji pilotażowej

Edycja pilotażowa Programu trwała od października 2022 do stycznia 2023. Wzięło w niej udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 320 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

90 Kół Gospodyń Wiejskich

329 spotkań z seniorami

ponad 9000 przygotowanych posiłków osobom starszym

ponad 1000 godzin podarowanych wspólnych chwil

„Największą wartością Programu jest uśmiech Seniorów, ich radość oraz szum rozmów w czasie spotkań. Dla jednej z Seniorek posiłek wspólnotowy w październiku był pierwszą od 8 lat sytuacją, kiedy spotkała inne osoby niż te, z którymi mieszka i odwiedzających ją członków rodziny. Program zainicjował spotkania, które z pewnością będziemy kontynuować”

Dodatkowe atrakcje w edycji pilotażowej - konkurs

Podczas pilotażu zorganizowaliśmy konkurs dla KGW – miały one za zadanie promować nasz Program, swoje działania dla seniorów i ideę posiłków wspólnotowych.

Oto zwycięzcy:

  • I miejsce, nagroda główna: Koło Gospodyń Wiejskich Dzikowianki w Dzikowie
  • II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu Fregata
  • III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

Nagrodą dla pierwszego miejsca były warsztaty kulinarne w Warszawie prowadzone przez ambasadora Programu – Jakuba Kuronia. Dwa pozostałe Koła wzięły udział w transmisji online warsztatów podczas której miały również możliwość gotować wraz z Dzikowiankami.

Ambasador programu
Dietetyk programu

Zapisz się po informacje o następnych edycjach programu

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do Biura Programu:

Adres e-mail: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

Numer telefonu: +48 533 336 880

Godziny działania biura: 9:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku