Najlepszy przepis na Danie współnych chwil?

Idea programu

„Danie Wspólnych Chwil” to Program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków

Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym są wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zapraszamy do stołu osoby starsze i samotne. Wspólnie dzielimy się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robimy to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotujemy, jemy i śmiejemy się. Dzięki Programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty.

W Programie „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest wartością i chcemy ją wzmacniać. Zwracamy również uwagę na kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

„Wartość tego Programu to ogrom życzliwości seniorów i podziękowania (…). Ten Program to najlepszy lek przeciwstarzeniowy, przeciwdepresyjny i odmładzający. Program Danie Wspólnych Chwil to też niejednokrotnie poprawa warunków żywieniowych, to dodatkowy ciepły posiłek (…)”

Lista Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w I edycji programu

Kliknij na województwo, by wyświetlić listę KGW

mąka

Zasady programu

• edycja II Programu (edycja jesienna w 2023 r.) trwa od sierpnia do grudnia 2023 r.

• zaprosiliśmy do udziału w niej 750 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski

• Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, przekazując e-Kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka

• KGW organizują spotkania (min. 3, maks. 5 – każde w odstępie co najmniej 20 dni) dla seniorów z lokalnej społeczności, którzy mogą czuć się samotni

• po spotkaniu KGW przekazują krótkie sprawozdanie Fundacji Biedronki (według wzoru w Regulaminie)

• Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Jak zgłosić się do Programu?

Fundacja Biedronki prowadzi uzupełniającą rekrutację do II edycji programu. Biorą w niej udział Koła, które organizowały spotkania dla seniorów w I edycji oraz te z listy oczekujących. Otrzymały one stosowne informacje.

W IV kwartale 2023 r. planowana jest duża rekrutacja na 2024 rok. Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o nadchodzących rekrutacjach, prosimy zapisać się na listę mailingową.

Materiały

FAQ:

Jak długo trwa Program?

Program jest realizowany w podziale na edycje. II edycja Programu (edycja jesienna 2023) trwa od sierpnia do grudnia 2023 r.. W tym okresie należy zorganizować minimum 3 spotkania, a maksimum 5.

Mamy w planach kontynuowanie Programu „Danie Wspólnych Chwil” w kolejnych latach.

Na czym polega zadanie KGW?

Zadaniem KGW jest nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i w okresie trwania danej edycji Programu zaproszenie ich na wspólne posiłki przygotowane przez Koło. KGW powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy. W razie konieczności zorganizować transport dla uczestników oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.

Istotne jest, by spotkania dla seniorów organizować cyklicznie – w odstępie minimum 20 dni. Spotkania mają być dla osób starszych nową okazją do wyjścia z domu (nie wolno więc łączyć ich z innymi imprezami).

Ile spotkań dla seniorów jest przewidzianych w czasie Programu?

Podczas trwania II edycji Programu (edycja jesienna sierpień - grudzień 2023) przewidziane są minimum trzy spotkania z seniorami (przez okres 5 miesięcy). Chętne KGW mogą zrealizować maksymalnie 5 spotkań.

Z kim się kontaktować w związku z Programem?

W celu uzyskania informacji na temat Programu należy kontaktować się telefonicznie (numer 533 336 880) lub mailowo (daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl) z Biurem Programu.

Jak przystąpić do programu?

Do II edycji Programu prowadzona jest jedynie rekrutacja uzupełniająca. Biorą w niej udział Koła, które organizowały spotkania dla seniorów w I edycji oraz będące na liście oczekujących.

Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o kolejnych rekrutacjach, prosimy zapisać się na listę mailingową.

Koła, które były uczestnikiem I edycji Programu, obowiązuje uproszczony proces rekrutacji.

Fundacja przekaże KGW mailowo informację o zakwalifikowaniu bądź nie do Programu.

Co zrobić, jeśli w formularzu zgłoszeniowym zrobimy błędy?

W przypadku gdy wniosek KGW nie został poprawnie wypełniony, zawiera braki bądź nie zawiera wymaganych załączników, Fundacja może wezwać KGW za pośrednictwem e-mail, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie max. 3 dni, pod rygorem odmowy nadania KGW statusu Uczestnika. Uzupełnienie wniosku następuje za pośrednictwem specjalnej platformy IT do obsługi Programu dostępnej po zalogowaniu. Instrukcja obsługi Platformy zostanie przesłana w wiadomości e-mail.

Jak dowiemy się, że zostaliśmy zakwalifikowani do Programu?

Fundacja poinformuje o zakwalifikowaniu do Programu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Otrzymanie takiej wiadomości jest równoznaczne z formalnym przystąpieniem do Programu.

Czy KGW, które uczestniczyło w I edycji Programu, może dołączyć do kolejnej bez składania wniosku?

Koła uczestniczące w I edycji Programu mogą wziąć udział w kolejnej. Otrzymują one wstępnie uzupełniony formularz, w którym powinny jedynie uaktualnić dane i dokumenty, które uległy zmianie.

Kiedy można się zgłosić do następnej edycji Programu?

KGW chętne do udziału w kolejnych edycjach programu mogą zostawić swoje dane kontaktowe w formularzu i otrzymają informacje natychmiast po rozpoczęciu naboru do kolejnej edycji.

Ile Kół Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w programie?

Do II edycji Programu (jesienna edycja sierpień-grudzień 2023) zostanie zakwalifikowanych 750 Kół Gospodyń Wiejskich. Fundacja będzie prowadzić jedynie rekrutację uzupełniającą – w poczet miejsc, które zwolniły się po I edycji. Kryterium przyjęć będzie spełnienie warunków formalnych, dotychczasowa współpraca z KGW oraz kolejność zgłoszeń.

W przyszłych edycjach liczba uczestniczących w Programie KGW może się zwiększać.

Co decyduje o zakwalifikowaniu się do programu?

O przyjęciu do danej edycji Programu decyduje kolejność zgłoszeń, prawidłowość i terminowość dokonanego zgłoszenia. Fundacja bierze też pod uwagę ocenę dotychczasowej współpracy z KGW w poprzednich edycjach Programu m.in. terminowe wypełnianie zobowiązań Regulaminu.

Czy założenie konta na dedykowanej platformie jest konieczne?

Tak, założenie konta na platformie jest obowiązkowe dla każdego KGW zakwalifikowanego do udziału w Programie. Poprzez platformę, KGW może zgłaszać terminy swoich spotkań oraz rozliczać się ze zrealizowanych spotkań. Nie przyjmujemy zgłoszeń mailowo.

Jak zalogować się do platformy?

Aby zalogować się do dedykowanej platformy, należy wcisnąć przycisk „Zaloguj się” widoczny w prawym górnym rogu strony, a następnie wpisać e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu oraz ustalone przy rejestracji hasło.

Czy to samo KGW będzie mogło wziąć udział w kolejnych edycjach Programu?

Tak, pod warunkiem pozytywnej oceny współpracy, w tym wywiązywania się z obowiązków raportowania.

Czy same ustalamy datę, miejsce i godzinę spotkań?

Tak, Koła Gospodyń Wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji swoich spotkań z seniorami. Miejsce spotkania powinno być tak dobrane, żeby zapewnić seniorom możliwość swobodnego dotarcia, czyli np. nie może mieć barier architektonicznych uniemożliwiających wejście osobom o ograniczonej mobilności oraz nie powinno odbywać się daleko od miejscowości, w której działa Koło.

Zależy nam na tym, by spotkania odbywały się cyklicznie, stąd wymóg 3-5 spotkań w danej edycji. Spotkania powinien dzielić odstęp min. 20 dni (3 tygodni)

Czy musimy zgłaszać spotkanie przed jego realizacją?

Tak, na dedykowanej platformie należy wpisać spotkanie najpóźniej w dniu jego odbywania się, choć zachęcamy do zgłaszania ich wcześniej.

Jakie warunki muszą spełniać spotkania?

Oprócz ustalenia odpowiedniego miejsca i terminu (patrz punkt 15), spotkania zorganizowane dla seniorów w ramach Programu:

powinny być całkowicie bezpłatne (nie mogą się pojawić jakiekolwiek opłaty np. za rezerwację miejsca, napoje, transport itp.)
mają być dla seniorów osobną, specjalną okazją do wyjścia z domu, więc nie mogą być połączone z innymi wydarzeniami lub festynami
• w ich trakcie nie może odbywać się sprzedaż jakichkolwiek towarów np. kosmetyków, pościeli itp. oraz świadczenie odpłatnych usług.

Czy jest jakiś próg wieku dla seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu?

Program przewidziany jest dla seniorów, czyli osób w wieku od 60 r.ż.

Jaka jest minimalna liczba seniorów na spotkaniu?

Minimalna liczba seniorów na spotkaniu to 10 osób (nie wliczają się w to członkowie KGW, nawet jeśli są seniorami).

Czy seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach?

Tak, seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach. Będzie to najlepszy dowód na to, że Program odpowiada na ich potrzeby.

Czy same ustalamy, co gotujemy?

Tak, to Koło Gospodyń Wiejskich ustala jadłospis każdego spotkania.

Czy w spotkaniu może brać udział lokalna społeczność, poniżej 60 roku życia?

W przypadku obecności innych osób na spotkaniu, KGW musi pokryć koszty posiłków tych osób z innych źródeł. Fundacja przeznacza E-kod na posiłki przygotowywane w ramach spotkań tylko dla seniorów, ich opiekunów oraz organizującego spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich (ich liczba musi być mniejsza niż liczba seniorów).

Przypominamy, że to seniorzy powinni być głównymi gośćmi wydarzeń w ramach programu.

Co jeśli duża liczba seniorów nie przyjdzie na spotkanie mimo deklaracji uczestnictwa?

Jeśli zostaną dodatkowe porcje posiłków, należy je rozdać biorącym udział w danym spotkaniu seniorom, aby mogli zabrać przygotowany posiłek do domu. Można też dostarczyć do domu posiłek samotnym seniorom, którzy z przyczyn niezależnych nie wzięli w nim udziału.

Po co zgody na rozpowszechnianie wizerunku? Czy trzeba je wypełniać na każdym spotkaniu z seniorami?

Zgodnie z Regulaminem Programu każde przesłane sprawozdanie powinno mieć dołączone minimum pięć zdjęć, w tym co najmniej: jedno przedstawiające zakupy, jedno przedstawiające potrawy na stole, trzy przedstawiające uczestników Spotkania przy stole z posiłkiem, w ujęciu pozwalającym ocenić łączną liczbę seniorów na Spotkaniu oraz skan lub zdjęcie zgód wizerunkowych osób przedstawionych na zdjęciach (zgodnie z Załącznikiem 4). Dlatego wypełnienie zgody wizerunkowej jest obowiązkowym elementem spotkania i jego poprawnego zaraportowania.

Czy organizowane w ramach Programu spotkania należy zgłaszać do sanepidu?

Przygotowywanie posiłków jest traktowane przez Inspekcje Sanitarne jako działalność, którą muszą mieć pod swoją opieką/kontrolą. Przed pierwszym spotkaniem z seniorami nawiązanie kontaktu z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną (z sekcją żywienia) i uzyskaniu:

• wpisu Waszej działalności do rejestru, jeśli przygotowujecie posiłki w swoich domowych kuchniach,
• zatwierdzenia Waszej działalności, jeśli przygotowujecie posiłki w remizach/domach kultury/innych wynajmowanych pomieszczeniach.

Przy kontakcie z Inspekcją Sanitarną powinniście być pokierowani, jak to dokładnie zrobić.

Jeśli uzyskaliście wpis do rejestru/zatwierdzenie działalności już wcześniej i obejmuje ono przygotowywanie posiłków – nie musicie tego ponownie robić.

Jak Fundacja kontroluje przebieg spotkań i wydatki KGW?

Pracownicy Fundacji oraz inne osoby na prośbę Fundacji mają prawo do przeprowadzenia kontroli organizowanych przez KGW Spotkań. W czasie kontroli mogą być analizowane takie elementy jak: zgodność przebiegu Spotkania z celami Programu oraz z zapisami Regulaminu, a także z treścią sprawozdania ze Spotkania i dokumentami potwierdzającymi wydatki z E-kodu. Dodatkowo Fundacja lub na jej wniosek profesjonalny podmiot zewnętrzny ma prawo przeprowadzić audyt Uczestnika w trakcie danej edycji i do 2 lat od jej zakończenia w zakresie prawidłowego realizowania Programu, w tym w szczególności realizacji E-kodów na potrzeby płatności za zakupy produktów koniecznych do przygotowania posiłku dla seniorów, właściwego ewidencjonowania, raportowania i rozliczania Programu.

W jakich przypadkach Koło może zostać usunięte z programu?

Fundacja może pozbawić KGW statusu Uczestnika w Programie w przypadku naruszania przez Koło regulaminu (np. braku organizacji odpowiedniej liczby spotkań, braku potwierdzenia otrzymania E-kodu, nie rozliczenia się z wydatków w założonym terminie) lub braku kontaktu z KGW pomimo prób ze strony Fundacji.

Jak dostać od Fundacji Biedronki środki na organizację spotkań?

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do Programu „Danie Wspólnych Chwil”, otrzymały od Fundacji Biedronki E-kod do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Czy w każdej Biedronce można zapłacić za zakupy e-kodem?

Tak, E-kodami można płacić w dowolnym sklepie Biedronka za produkty spożywcze i wybrane niespożywcze (lista niespożywczych produktów jest załącznikiem do regulaminu). Za środki z E-kodów nie można kupić produktów dla niemowląt, w tym spożywczych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, witamin i suplementów diety, prasy, tekstyliów i artykułów przemysłowych oraz doładowań kart typu prepaid.

Jaka będzie wartość E-kodów?

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do II edycji Programu (sierpień-grudzień 2023) otrzymają jeden E-kod na kwotę 4000 zł do rozdysponowania na potrzeby realizacji minimum 3, a maksimum 5 spotkań. Należy pamiętać, że jest to jednorazowe dofinansowanie i należy je odpowiednio rozdysponować w zależności od potrzeb, jednak nie przekraczając kwoty 50zł = 1 senior lub max. 2000zł na organizację jednego spotkania. Szczegóły w Regulaminie Programu.

Czy trzeba zachowywać paragony oraz faktury z NIP-em Koła Gospodyń Wiejskich z zakupów na programowe spotkania?

Tak, wszystkie paragony oraz faktury dokumentujące wydatki w Programie powinny być archiwizowane. Przypominamy, iż zakupy z wykorzystaniem E-kodu muszą być potwierdzone fakturą VAT, gdy ich wartość wynosi powyżej kwoty 450 zł, a paragonem z NIP-em KGW, gdy wartość zakupów wynosi do 450 zł.

Czy wszystkie środki z otrzymanego E-kodu muszą zostać wydane?

Nie, KGW mogą zapraszać różne ilości seniorów na spotkania i rozkładać otrzymaną kwotę według potrzeb lokalnej społeczności pamiętając, że minimalna liczba seniorów na spotkaniu to 10 seniorów spoza KGW. Kwota 4 000 zł to maksimum do wykorzystania na edycję, niewykorzystane środki z każdego E-kodu wrócą do puli na następne edycje.

Jak rozliczyć się z otrzymanego od Fundacji E-kodu?

Po otrzymaniu E-kodu prosimy o potwierdzenie jego otrzymania w ciągu 72 h poprzez jednoznaczną wiadomość e-mail, np. „Potwierdzam otrzymanie darowizny w postaci E-kodu”. Konieczne będzie też potwierdzenie ostatecznej wydanej na spotkania kwoty w terminie wskazanym w Regulaminie Programu (w ciągu kilku dni od zakończenia edycji, dlatego należy zachowywać faktury i paragony – trzeba będzie podsumować kwoty wszystkich zakupów z użyciem E-kodu). Takie potwierdzenie musi zostać złożone za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Co jeśli podczas płatności E-kodem wyskoczył błąd i nie mogliśmy zapłacić za zakupy?

Przed zakupami KGW powinno zapoznać się z listą produktów niespożywczych, która stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu Programu. Środków dostępnych na E-kodzie nie można wykorzystać do zapłaty za produkty z niektórych kategorii, które nie są niezbędne na spotkaniu z seniorami. Warto upewnić się też czy otrzymany E-kod jest wpisywany poprawnie i stanowi 13-cyfrowy ciąg numeryczny. W razie problemów, prosimy o kontakt z biurem Programu.

Nigdy nie płaćcie za zakup produktów koniecznych do organizacji spotkań w naszym programie ze środków prywatnych! Nie ma możliwości zwrotu środków za takie zakupy.

Czy musimy raportować realizację Programu?

Uczestniczące KGW muszą przedstawić Fundacji krótkie sprawozdanie z każdego spotkania w ciągu 10 dni od jego realizacji, obejmujące: wartość środków z E-kodu użytą na zakup produktów, datę i miejsce realizacji spotkania, przygotowane menu oraz liczbę seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu. Każde sprawozdanie musi również mieć dołączonych minimum pięć zdjęć, w tym co najmniej: jedno przedstawiające zakupione przy użyciu E-kodu produkty, jedno przedstawiające potrawy na stole podczas Spotkania oraz trzy przedstawiające uczestników Spotkania przy stole z posiłkiem, w ujęciu pozwalającym ocenić łączną liczbę seniorów na Spotkaniu. Należy również załączyć do sprawozdania skan lub zdjęcie zgód wizerunkowych osób przedstawionych na zdjęciach (zgodnie z Załącznikiem nr 4). Sprawozdanie należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Jak można wejść na platformę do raportowania spotkań?

Platforma znajduje się pod adresem kgw.daniewspolnychchwil.pl i mają do niej dostęp wszystkie Koła uczestniczące w edycji. Służy do zgłaszania terminów spotkań, składania sprawozdań po każdym spotkaniu oraz złożenia oświadczenia o finalnej kwocie darowizny. Pełne instrukcje dotyczące obsługi platformy zostały przesłane w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie KGW do edycji.

Czy można zrezygnować z Programu?

Tak, można zrezygnować z uczestnictwa w danej edycji w każdym czasie, wystarczy przesłać na adres e-mail biura Programu oświadczenie o rezygnacji (załącznik nr 3 do Regulaminu). W terminie 14 dni od złożenia rezygnacji należy rozliczyć się z przekazanego E-kodu oraz zwrócić niewykorzystane środki. Więcej informacji w Regulaminie Programu.

Edycje
Programu
I edycja Programu

I edycja Programu trwała od marca do lipca 2023. Zostało do niej przyjętych aż 750 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 2250 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

750 Kół Gospodyń Wiejskich

ponad 2250 spotkań z seniorami

średnio 19000 seniorów uczestniczących miesięcznie w spotkaniach

ponad 9700 godzin podarowanych wspólnych chwil

O edycji pilotażowej

Edycja pilotażowa Programu trwała od października 2022 do stycznia 2023. Wzięło w niej udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 320 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

90 Kół Gospodyń Wiejskich

329 spotkań z seniorami

ponad 9000 przygotowanych posiłków osobom starszym

ponad 1000 godzin podarowanych wspólnych chwil

„Największą wartością Programu jest uśmiech Seniorów, ich radość oraz szum rozmów w czasie spotkań. Dla jednej z Seniorek posiłek wspólnotowy w październiku był pierwszą od 8 lat sytuacją, kiedy spotkała inne osoby niż te, z którymi mieszka i odwiedzających ją członków rodziny. Program zainicjował spotkania, które z pewnością będziemy kontynuować”

Dodatkowe atrakcje w edycji pilotażowej - konkurs

Podczas pilotażu zorganizowaliśmy konkurs dla KGW – miały one za zadanie promować nasz Program, swoje działania dla seniorów i ideę posiłków wspólnotowych.

Oto zwycięzcy:

  • I miejsce, nagroda główna: Koło Gospodyń Wiejskich Dzikowianki w Dzikowie
  • II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu Fregata
  • III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

Nagrodą dla pierwszego miejsca były warsztaty kulinarne w Warszawie prowadzone przez ambasadora Programu – Jakuba Kuronia. Dwa pozostałe Koła wzięły udział w transmisji online warsztatów podczas której miały również możliwość gotować wraz z Dzikowiankami.

Ambasador programu
Dietetyk programu

Zapisz się po informacje o następnych edycjach programu

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do Biura Programu:

Adres e-mail: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

Numer telefonu: +48 533 336 880

Godziny działania biura: 9:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku