Najlepszy przepis na Danie współnych chwil?

Rekrutacja 2024

Najważniejsze informacje o programie:

 • III edycja programu będzie edycją całoroczną - trwającą od marca do grudnia 2024 r.
 • Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do organizacji spotkań dla seniorów, przekazując e-kody w wysokości 8000 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka
 • Zadaniem kół gospodyń wiejskich jest organizacja spotkań dla samotnych seniorów z lokalnej społeczności - w czasie trwania edycji należy zorganizować min. 6 spotkań - każde w odstępie co najmniej 3 tygodni
 • Po każdym spotkaniu KGW wypełnia i przesyła Fundacji krótkie sprawozdanie (w formie online)
 • Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Dla KGW biorących udział w programie przewidziane są dodatkowe aktywności:

 • spotkania z dietetyk programu o różnorodnej tematyce,
 • gadżety związane z programem, przydatne do organizacji spotkań,
 • scenariusze na spotkania,
 • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
 • dedykowana grupa na Facebook'u

Jak się zgłosić do Programu?

Rekrutacja do III edycji programu została zakończona.

Kliknij i zapisz się, żeby otrzymać informacje o kolejnych edycjach programu

Kogo zapraszamy do programu?

 • W nowej edycji przygotowaliśmy miejsca dla 1100 kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR lub o statusie stowarzyszenia zwykłego/rejestrowego)

Kryteria formalne:

W programie mogą wziąć udział:

 • KGW, które zostały założone nie później niż do 31.07.2023
 • KGW o zbieżnych celach statutowych z celami programu

WAŻNE!
Jednym z kryteriów decydującym o współpracy jest zgodność celów statutowych KGW z celami programu!

Sprawdźcie więc już teraz, czy macie w celach w statucie wpisane: dobroczynność albo działania dobroczynne albo działania charytatywne albo pomoc społeczna.
Taki zapis musi widnieć w sekcji „Cele”, nie zaś w sekcji „Sposoby realizacji celów” lub w paragrafie rozpoczynającym się od słów: Koło/Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez…).

Zachęcamy do dodania tego zapisu w Waszych statutach!

Przydatne dokumenty:

 • W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba dostępnych miejsc - o przyjęciu do programu decyduje m.in. kolejność poprawnych zgłoszeń nie warto więc zwlekać ze zgłoszeniem!

Proces rekrutacji:

Rekrutacja do III edycji programu została zakończona.

Informacja zwrotna o kwalifikacji do programu zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem edycji

Regulamin III edycji programu

O programie

Idea programu

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków

Niezwykle się cieszę, że mogę wziąć udział w projekcie, w którym motorem napędowym są wspaniałe Panie i Panowie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Fundacji Biedronki zapraszamy do stołu osoby starsze i samotne. Wspólnie dzielimy się przepisami, lokalnymi obyczajami i barwnymi historiami. Ale przede wszystkim robimy to, co integruje rodzinę, społeczeństwo – gotujemy, jemy i śmiejemy się. Dzięki programowi „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy do celebrowania wspólnych chwil i wzmacniamy siłę lokalnej wspólnoty.

W programie „Danie Wspólnych Chwil” zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest wartością i chcemy ją wzmacniać. Zwracamy również uwagę na kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

„Wartość tego programu to ogrom życzliwości seniorów i podziękowania (…). Ten Program to najlepszy lek przeciwstarzeniowy, przeciwdepresyjny i odmładzający. Program Danie Wspólnych Chwil to też niejednokrotnie poprawa warunków żywieniowych, to dodatkowy ciepły posiłek (…)”

Na czym polega zadanie Kół Gospodyń Wiejskich w programie Danie Wspólnych Chwil?

Zadaniem KGW jest nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i zaproszenie ich na spotkania połączone ze wspólnymi posiłkami. KGW powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.

Podczas trwania III edycji programu (marzec- grudzień 2024) KGW zobowiązane są do przygotowania min. 6 spotkań dla seniorów. Na ten cel otrzymają od Fundacji Biedronki 8000 zł w formie e-kodu na zakupy do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka.

Istotne jest, by spotkania dla seniorów organizować cyklicznie oraz by były dla osób starszych nową okazją do wyjścia z domu (nie wolno więc łączyć ich z innymi imprezami).

Koła gospodyń wiejskich same decydują o terminie i lokalizacji spotkań z seniorami (muszą spełniać wymogi regulaminu programu). Koła zgłaszają termin spotkania z wyprzedzeniem na dedykowanej platformie, a po wydarzeniu wypełniają krótki raport.

Lista Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w III edycji programu

Kliknij na województwo, by wyświetlić listę KGW

Poprzednie edycje
Programu
I edycja programu

I edycja programu trwała od marca do lipca 2023. Zostało do niej przyjętych aż 750 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 2250 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

750 Kół Gospodyń Wiejskich

ponad 2250 spotkań z seniorami

średnio 19000 seniorów uczestniczących miesięcznie w spotkaniach

ponad 9700 godzin podarowanych wspólnych chwil

O edycji pilotażowej

Edycja pilotażowa programu trwała od października 2022 do stycznia 2023. Wzięło w niej udział 90 Kół Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały ponad 320 spotkań dla seniorów z lokalnej społeczności.

90 Kół Gospodyń Wiejskich

329 spotkań z seniorami

ponad 9000 przygotowanych posiłków osobom starszym

ponad 1000 godzin podarowanych wspólnych chwil

„Największą wartością programu jest uśmiech Seniorów, ich radość oraz szum rozmów w czasie spotkań. Dla jednej z Seniorek posiłek wspólnotowy w październiku był pierwszą od 8 lat sytuacją, kiedy spotkała inne osoby niż te, z którymi mieszka i odwiedzających ją członków rodziny. Program zainicjował spotkania, które z pewnością będziemy kontynuować”

Dodatkowe atrakcje w edycji pilotażowej - konkurs

Podczas pilotażu zorganizowaliśmy konkurs dla KGW – miały one za zadanie promować nasz Program, swoje działania dla seniorów i ideę posiłków wspólnotowych.

Oto zwycięzcy:

 • I miejsce, nagroda główna: Koło Gospodyń Wiejskich Dzikowianki w Dzikowie
 • II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Międzywodziu Fregata
 • III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawatce

Nagrodą dla pierwszego miejsca były warsztaty kulinarne w Warszawie prowadzone przez ambasadora Programu – Jakuba Kuronia. Dwa pozostałe Koła wzięły udział w transmisji online warsztatów podczas której miały również możliwość gotować wraz z Dzikowiankami.

Ambasador programu
Dietetyk programu

Kontakt

Zapisz się po informacje o kolejnych edycjach programu

Kontakt do Biura Programu:

Adres e-mail: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

Numer telefonu: +48 533 336 880

Godziny działania biura: 9:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku