Najlepszy przepis na Danie współnych chwil?

Idea programu

„Danie wspólnych chwil” to pierwszy program w Polsce, realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla samotnych osób starszych. Cykliczne spotkania organizowane będą przez Koła Gospodyń Wiejskich i finansowane przez Fundację Biedronki.

Celem programu „Danie wspólnych chwil” jest przeciwdziałanie samotności osób starszych poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu. Chcemy zachęcić seniorów do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi. Obecność osób starszych w lokalnej wspólnocie jest niekwestionowaną wartością i należy ją wzmacniać. Pragniemy zwrócić również uwagę na bardzo istotną kwestię prawidłowego żywienia osób starszych.

Program Fundacji Biedronki „Danie wspólnych chwil” jest prowadzony we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. Będą one organizować raz w miesiącu spotkania z seniorami przy wspólnym stole. Przygotują smaczne i wartościowe posiłki, uwzględniające potrzeby i preferencje seniorów. Fundacja Biedronki sfinansuje koszty produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, przekazując Kołom Gospodyń Wiejskich e-kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Fundacja Biedronki zapewni też wsparcie dietetyka, który podzieli się swoją wiedzą nt. żywienia seniorów.

Naszym celem jest to, by seniorzy mogli znów poczuć się częścią lokalnej społeczności. Chcemy stworzyć im okazję do spotkania się i miłego spędzenia czasu oraz nawiązania nowych kontaktów. A to właśnie Koła Gospodyń Wiejskich angażujące się w życie swoich społeczności najlepiej dostrzegą tych, którym jest to najbardziej potrzebne.

Seniorzy to bogactwo wiedzy i życiowego doświadczenia, z którego wszyscy korzystamy. Dzięki nim możliwe jest m.in. utrzymanie regionalnych tradycji, w tym kulinarnych. Trzeba pamiętać, że choć z wiekiem maleje nasza sprawność, potrzeby społeczne pozostają silne – starsze osoby też chcą być częścią wspólnoty.

Dlatego podarujmy im wspólne chwile!

mąka

Zasady programu

Zadaniem Koła Gospodyń Wiejskich jest:

• Zlokalizowanie i nawiązanie kontaktu z seniorami w okolicy, którzy mogą czuć się samotni, zachęcenie ich do udziału w spotkaniu;

• Zorganizowanie raz w miesiącu spotkania i ugotowanie posiłku dla 10 lub więcej samotnych seniorów;

• Wysyłanie do Fundacji Biedronki po każdym spotkaniu krótkiego sprawozdania

• Ewidencjonowanie i dokumentowanie otrzymanego wsparcia i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami Koła Gospodyń Wiejskich.

Fundacja Biedronki:

• Kwalifikuje Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w programie;

• Finansuje na zasadach określonych w Regulaminie programu koszty produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, przekazując Kołom e-kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka;

• Zapewnia wsparcie w zakresie organizowania spotkań, np. poradnik organizacyjny, plakaty;

• Organizuje webinar z dietetykiem, podczas którego przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu żywienia seniorów;

• Prowadzi grupę na Facebooku dedykowaną dla uczestniczących Kół Gospodyń

• Organizuje konkursy dla uczestniczących Kół Gospodyń Wiejskich z atrakcyjnymi nagrodami.

Program obejmuje organizację 3 spotkań w okresie październik 2022 – styczeń 2023.

Materiały

FAQ:

Jak długo trwa program?

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do programu, który potrwa od września 2022 do stycznia 2023; w ramach programu w okresie od października do stycznia trzeba zorganizować 3 spotkania. Dodatkowo dla chętnych będzie możliwość zorganizowania spotkania wigilijno- świątecznego w grudniu.

Na czym polega zadanie Koła Gospodyń Wiejskich?

Zadaniem Koła Gospodyń Wiejskich jest w szczególności nawiązanie kontaktu z samotnymi seniorami i raz w miesiącu zaproszenie ich na wspólny posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich powinno zachęcić seniorów do wspólnego spędzenia czasu i rozmowy. W razie konieczności zorganizować transport dla uczestników oraz zainteresować projektem lokalną społeczność i włączyć ją do pomocy.

Ile spotkań dla seniorów jest przewidzianych w czasie programu?

Podczas trwania programu przewidziane są trzy spotkania z seniorami (po jednym w każdym z miesięcy: październik, listopad i styczeń). Chętne Koła Gospodyń Wiejskich mogą zrealizować czwarte spotkanie (wigilijno-świąteczne) w grudniu 2022 roku.

Z kim się kontaktować w związku z programem?

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się telefonicznie (numer 533336880) lub mailowo (daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl) z biurem programu.

Jak przystąpić do programu?

Aby móc przystąpić do programu osoba uprawniona do składania oświadczeń w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich zgłasza Koło, wypełniając Wniosek o udział, link do którego znajduje się na dole strony. Zgłoszenia zbierane są w terminie od 5.09.2022 do 25.09.2022 (po tym terminie możliwe będzie tylko zgłoszenie chęci uczestnictwa w kolejnej edycji programu). Następnie należy poczekać na informację od Fundacji Biedronki o zakwalifikowaniu się do programu (lub nie) oraz formalnie przystąpić do programu, poprzez podjęcie uchwały i podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do programu według wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu.

Co dalej, jeśli Fundacja Biedronki prześle maila o zakwalifikowaniu się do programu?

Formalne przystąpienie do programu wiąże się z podjęciem i wypełnieniem przez Koło Gospodyń Wiejskich:
• uchwały (załącznik nr. 1 do Regulaminu, a w przypadku Koła Gospodyń Wiejskich działającego jako Stowarzyszenie, załącznik nr. 1a),
• oświadczenia o przystąpieniu do programu (załącznik nr. 2), który podpisać mogą tylko osoby uprawnione do reprezentowania Koła Gospodyń Wiejskich, zgodnie z zasadami reprezentacji Koła.

Wskazane dokumenty w wersji papierowej należy przesłać nie później niż w terminie do 10.10.2022 oraz równolegle przesłać ich skany (na adres email programu). Po dostarczeniu wymienionych dokumentów listem poleconym lub kurierem na adres biura Fundacji Biedronki (ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa) oraz wysłaniu skanów dokumentów na skrzynkę pocztową Fundacji Biedronki: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl. Fundacja Biedronki potwierdzi otrzymanie dokumentów za pośrednictwem e-maila na wskazany przez Koło Gospodyń Wiejskich w formularzu adres e-mail. Wiadomość ta będzie równoznaczna z nadaniem Kołu Gospodyń Wiejskich statusu Uczestnika programu.

Czy same ustalamy datę, miejsce i godzinę spotkania?

Tak, Koła Gospodyń Wiejskich same decydują o dokładnym terminie i lokalizacji spotkania przy wspólnym posiłku. Umożliwiamy samodzielne ustalenie terminu i miejsca, aby jak najwięcej seniorów mogło wziąć udział we wspólnym posiłku.

Czy jest jakiś próg wieku dla seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu?

Program przewidziany jest dla seniorów, czyli osób w wieku od 60 lat.

Czy seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach?

Tak, seniorzy mogą brać udział wielokrotnie w spotkaniach. Będzie to najlepszy dowód na to, że program odpowiada na ich potrzeby.

Czy same ustalamy, co gotujemy?

Tak, to Koło Gospodyń Wiejskich ustala jadłospis posiłku w ramach każdego spotkania. Fundacja Biedronki zapewnia wsparcie dietetyka, który przekaże wskazówki i przeprowadzi webinar na temat zasad prawidłowego żywienia osób starszych oraz zaprezentuje przykładowe posiłki na spotkania, ale to Koła Gospodyń Wiejskich podejmą decyzję, jak będzie wyglądać menu. Najważniejsze jest, by posiłek smakował seniorom.

Jak dostać od Fundacji Biedronki środki na przygotowanie posiłków na spotkania?

Koła Gospodyń Wiejskich, które wezmą udział w programie „Danie Wspólnych Chwil”, otrzymają od Fundacji Biedronki e-kody do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Czy w każdym sklepie sieci Biedronka można zapłacić za zakupy e-kodem?

Tak, e-kodem można płacić w dowolnym sklepie sieci Biedronka za produkty spożywcze i wybrane niespożywcze (lista niespożywczych produktów jest załącznikiem do regulaminu). Środków dostępnych na e-kodzie nie można wykorzystać do zapłaty za zakup produktów z następujących kategorii: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty dla niemowląt (w tym produkty spożywcze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, mleka i kaszki dla dzieci, soczki dla dzieci, posiłki w słoikach dla dzieci), witaminy i suplementy diety, prasa, produkty z kategorii: tekstylia oraz artykuły przemysłowe i usługi (w szczególności doładowania telefonów oraz wszelkich innych kart typu pre-paid).

Jaka będzie wartość e-kodu?

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają e-kod na kwotę zależną od zgłoszonej przez nie liczby uczestników spotkania organizowanego w danym miesiącu, np. dla 15 zgłoszonych osób wartość e-kodu to 420 zł. Należy pamiętać o odpowiednio wczesnym zgłoszeniu liczby uczestników – minimum 14 dni przed planowanym terminem spotkania. Szczegóły w Regulaminie programu.

Czy musimy raportować realizację programu?

Uczestniczące Koła Gospodyń Wiejskich będą musiały przedstawić Fundacji Biedronki krótkie sprawozdanie z każdego spotkania w ciągu 10 dni od jego realizacji, obejmujące m.in. datę i miejsce realizacji spotkania, menu posiłku oraz liczbę seniorów, którzy wzięli udział w spotkaniu (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu).

Czy to samo Koło Gospodyń Wiejskich będzie mogło uzyskać finansowanie dalszych posiłków dla seniorów po zakończeniu programu?

Tak. Program będzie rozwijany i zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich będą zapraszane do dalszej współpracy.

Konkurs

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczących w programie

Konkurs na aktywność

Jest to konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich, które aktywnie promują organizowane przez siebie posiłki w mediach społecznościowych, na forach czy w lokalnych mediach.

Żeby wziąć w nim udział, dokumentujcie Waszą aktywność w środkach masowego przekazu, social mediach i lokalnej społeczności i przesyłajcie co miesiąc za pośrednictwem formularza:

  • zdjęcia z wydarzenia oraz krótki opis;
  • screeny postów w swoich social mediach, promujących spotkania wraz z linkami;
  • screeny wiadomości na forach i w grupach wraz z linkami;
  • publikacji zewnętrznych (np. w media lokalnych) – linki, zdjęcia, nagrania lub screeny.

Jest o co walczyć, gdyż główną nagrodą w konkursie dla najbardziej aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich są warsztaty ze znanym szefem kuchni.

Więcej informacji o konkursie pojawi się na tej stronie już wkrótce.

Konkurs na przepis na dania dla seniorów

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym Wasze Koło Gospodyń Wiejskich podzieli się autorskimi przepisami na dania dla seniorów, podawane na spotkaniach. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wysłać minimum 3, a maksimum 7 autorskich przepisów.

Wspólnie z naszym dietetykiem wybierzemy najlepsze z nich, a zwycięskie przepisy będą promowane przez Fundację Biedronki. Autorki wybranych przepisów wezmą też udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Więcej informacji o konkursie pojawi się na tej stronie już wkrótce.

Zgłoś swoje Koło Gospodyń Wiejskich do programu Fundacji Biedronki!

Co dziesiątej osoby, która skończyła 80 lat nikt nie odwiedza, a trzy osoby na dziesięć nie utrzymują relacji w żadnym kręgu społecznym – ani z rodziną, ani ze znajomymi, ani z sąsiadami (Badania Stowarzyszenie WIOSNA 2020).

Nie bądź obojętny na los seniorów i podaruj im wspólną chwilę przy stole!

Kontakt do biura programu:

+48 533 336 880

daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

Godziny działania biura 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zgłoś się
do następnej edycji